darik

Дарик Радио организира благотворителен търг. Реших да участвам с моя картина. Беше продадена с голям за мен успех.